Beste mensen van de seniorenorganisaties en vrijwillige hulpdiensten.

Hierbij stuur ik u enige informatie waarvan ik denk dat het interessant kan zijn voor u en uw achterban. Deze keer in het teken van Oktober= woonmaand

Actuele info overige onderwerpen:

  • Slimotheek in de bibliotheek met technische ondersteuningsapparatuur , niet alleen in Hoofddorp, maar ook Badhoevedorp en Nieuw-Vennep; https://www.debibliotheekhaarlemmermeer.nl/meedoen/slimotheek/
  • Voor maatschappelijke organisaties en zakelijk Haarlemmermeer organiseert de Vrijwilligerscentrale weer een Beursvloer-evenement op 18 november a.s.  Daar kunnen partijen elkaar ontmoeten en zich aan elkaar verbinden, mooie matches maken, diensten uitwisselen.

Zie voor nadere info en aanmelden bijgevoegde flyer.

  • Vanaf 13 oktober elke 2e woensdag van de maand in het Cultuurgebouw te Hoofddorp: Roze Regenboogcafe, een veilige en gezellige plek voor LHBTI+ouderen met workshops, een heuse ’roze pub quiz’, een lezing, concert of expositie.

https://haarlemmermeergemeente.nl/nieuws/haarlemmermeer-roze-regenboog-cafe-rijker