Handige links & informatie

Op deze pagina vind je informatie, telefoonnummers en websites van Politie, Gemeente, Handhaving, Wijkagent, Meerlanden, Maatvast etc. Een handig overzicht voor het doen van meldingen of het zoeken naar de Maatvast agenda. 

Heb je een tip over informatie op deze pagina of wil je iets toevoegen? Stuur een bericht via de contactpagina

Gemeente Haarlemmermeer
Schade en overlast direct melden

Is er iets kapot in de buurt waar u woont? Meld het meteen. Ook afval of hondenpoep op straat, tegels die los liggen, vernielingen of ongedierte kunt u melden. Net als last van een evenement. Bezoek de website om een melding te doen via het formulier. 
Met spoed een melding doen? Bel Gemeente Haarlemmermeer via 0900 1852.
Buiten kantoortijd is dit nummer doorgeschakeld naar de berichtendienst.

Meerlanden
Meerlanden

Soms gaat er iets mis met het legen van je minicontainer, of is er een volle of kapotte verzamelcontainer. Of is er iets anders aan de hand. Doe een melding bij Meerlanden. Dan lossen zij het zo snel mogelijk op! Alle informatie over de dienstverlening voor de gemeente Haarlemmermeer vind je op de website van Meerlanden of bel 0297-381717

Wijkagent Leo Doornaar
Wijkagent Beinsdorp

Leo Doornaar is de wijkagent van Beinsdorp. Samen met zijn collega’s werkt hij aan een veilige buurt. Hij is het eerste aanspreekpunt in ons dorp en een bekend gezicht. Hij kent veel inwoners en weet hij wat er speelt in het dorp. Vaak kan hij in een vroeg stadium problemen oplossen en liever nog, voorkomen. Je kunt hem bellen via het algemene nummer van de politie 0900 8844 of een e-mail sturen. 

Handhaving
Handhaving en toezicht

Handhavers bewaken de leefbaarheid van de gemeente voor bewoners. Zij zijn buitengewoon opsporingsambtenaar (BOA). Dit betekent dat zij bij overtredingen of overlast ook een bekeuring kunnen uitdelen. Ervaar je overlast en wil je een melding doen? Dat kan via deze website.

Straatcoaches
Straatcoaches

Heb je overlast van jongeren in de buurt? Meld het via straatcoaches@haarlemmermeer.nl. Zij werken elke dag van 16.30 tot 01.00 uur, ook op zaterdag en zondag. Meld overlast altijd op het moment dat u er last van heeft, niet achteraf. Zie: 

Links naar Politie Haarlemmermeer
Politie

De politie houdt zich vooral bezig met ernstige overlast en criminaliteit. Bij jongeren die vaak zorgen voor overlast gaat de politie thuis langs voor een gesprek met de ouders. U kunt iets melden bij de politie via 0900 8844 of via het online formulier van de politie.
Bel bij spoed altijd direct 112

Dorpshuis Het Eiland Beinsdorp
Stichting Maatvast - Dorphuis Het Eiland

In het dorpshuis Het Eiland kunnen bezoekers terecht voor talloze activiteiten. Vragen over Het Dorpshuis, de zaalhuur etc. kun je stellen aan de beheerder: Sandy Goezinne via e-mail adres: eiland@maatvast.nl. Bellen kan via 0252 515142
Op de website van Maatvast vind je alle informatie en een handige agenda.  

MeerWaarde Welzijn
MeerWaarde Welzijn

MeerWaarde is dé welzijnsorganisatie in Haarlemmermeer. We ondersteunen inwoners die het (even) niet alleen redden. Onze dienstverlening organiseren we zichtbaar, toegankelijk en nabij de inwoners. Zo leveren we een belangrijke bijdrage aan het welzijn van jong en oud. Meer informatie en contactgegevens staan op: www.meerwaarde.nl

Foto vanaf brug voor website
Content voor Het Ankertje

‘Het Ankertje’ – is ons dorpsblad met informatie en nieuws over de activiteiten die georganiseerd worden in Beinsdorp en Dorpshuis Het Eiland.  Wil je zelf iets plaatsen in Het Ankertje? Inleveren van content voor het volgende Ankertje kan tot de 20ste van de maand via e-mail eiland@maatvast.nl. Contactpersoon is Sandy Goezinne. 

AED
AED

Er zijn meerdere AED’s in Beinsdorp. 

  • Venneperweg 470 – 472
  • C&T Meubelen Hillegommerdijk
  • Dorpshuis Het Eiland
Scroll naar boven
Heb je gevonden wat je zocht? Feedback welkom!

Heb je tips? Mis je informatie? Laat het ons weten dan kunnen we samen deze website verbeteren.