Aanleg 380 kV-hoogspanningsverbinding

TenneT is in de noordelijke Randstad bezig met de aanleg van de nieuwe 380 kV-hoogspanningsverbinding tussen Beverwijk en Bleiswijk. In de gemeente Haarlemmermeer is TenneT sinds de zomer van 2016 aan het bouwen. Dit jaar gaan we in uw omgeving aan de slag. In deze brief vindt u informatie over de werkzaamheden. Op 8 februari is er een inloopavond in de Venneper Lodge, ook hierover leest u meer in deze brief.Werkzaamheden
Vanaf de Bennebroekerweg in Hoofddorp wordt de 380 kV-verbinding in zuidwaartse richting bovengronds aangelegd. Hierbij maken we gebruik van een nieuw type hoogspanningsmast: de Wintrack. De verbinding loopt vanaf de Bennebroekerweg langs de westelijke zijde van de Driemerenweg (N205) om daarna in oostelijke richting af te buigen, parallel aan de Leimuiderweg (N207). De verbinding loopt vervolgens zuidwaarts langs de spoorlijn Schiphol – Leiden, kruist de A44 en loopt in zuidelijke richting door naar de Ringvaart (zie de gebiedskaartjes voor het traject). Lees hier verder.